Panamericana on road-off road trip - Přihláška účastníka výpravy

Uvedená data nebudou poskytnuta třetí osobě.
Termín výpravy :
Jméno, příjmení :   datum nar.:
Mobil/Tel.:   Fax :   E-mail :
Adresa :
č. pasu :   krevní skup.:
Značka vozu :   rok výr.:   ujeté km :
Terénní vůz (popř. ATV) : mám vlastní   chci si zapůjčit
Zkušenost v terénu : minimální   základní   velmi dobrá
Počet spolucestujících : žádný   1   2   3   4   (max.4 osoby/vůz)
spolucestující

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:


Účastnický poplatek

Poznávací výprava se skládá z jednotlivých na sebe postupně navazujících destinací. Cena poplatku za jednotlivou destinace je 50.000,- Kč za posádku vozu.
Vstupní poplatek je stanoven na 200.000,- Kč a je splatný s přihláškou, obsahuje zálohu na pět jednotlivých destinací. Další destinace budou hrazeny vždy pět měsíců před konáním.


Platba a storno poplatky

Stanovená cena obsahuje pouze poplatek za průvodce, který zahrnuje organizační zajištění jedním profesionálním průvodcem/zdravotníkem, který má letité zkušenosti z podobných akcí, zajištěn je podrobný itinerář předem připravené trasy. Technicky zajišťuje celou akci organizační vůz nebo ATV s expediční výbavou.
Cena nezahrnuje ostatní náklady na cestu posádky nebo účastníka, které jsou specifikovány u jednotlivých destinací.

Stanovená cena je splatná do 10 dnů od podání přihlášky. Přihláška je přijata za platnou až po úhradě stanovené ceny.

Storno poplatky
U výprav-expedic s leteckou nebo lodní přepravou se zapůjčením vozů do 120 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 119 až 61 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 60 dnů před odjezdem 100%.
V případě podání storna přihlášky, bude účastnický poplatek po odečtení uvedených storno poplatků vrácen do 30 dnů ode dne podání. Zálohy na náklady hrazené účastníkem (lodní lístky, letenky, ubytování, půjčovné, atd.) budou po odečtení storno poplatků jednotlivých společností vráceny do 45 dnů ode dne podání.
 


Minimální počet účastníků pro realizaci výpravy je 5 posádek (vozů).
Poplatek je splatný do 10 dnů od podání přihlášky.

 
Platbu provedu :
bankovním převodem
      Bankovní spojení: RaiffeisenBank Praha 10, č.ú. 6022992992/5500
      číslo účtu pro platbu el. převodem: 6022992992/5500
      IBAN: CZ1555000000007772992996
      swift/bic kód: RZBCCZPP
      var. symbol: Vaše datum narození bez teček,   konst. symbol: 0308
hotově
 


Uvedenou přihlášku beru jako závaznou a souhlasím s uvedenými storno podmínkami.
Přihláška je přijata za podanou až po úhradě stanovené ceny.

V   dne
 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Prosím opište kód z obrázku vpravo: