Island - Přihláška účastníka výpravy

Uvedená data nebudou poskytnuta třetí osobě.
Termín výpravy :
Jméno, příjmení :   datum nar.:
Mobil/Tel.:   Fax :   E-mail :
Adresa :
č. pasu :   krevní skup.:
Značka vozu :   rok výr.:   ujeté km :
Zkušenost v terénu : minimální   základní   velmi dobrá
Počet spolucestujících : žádný   1   2   3   4   (max.4 osoby/vůz)
spolucestující

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:

Jméno :
č.pasu :   datum nar.:   krev.skup.:


Platba a storno poplatky

Stanovená cena obsahuje pouze poplatek za průvodce, který zahrnuje organizační zajištění jedním profesionálním průvodcem/zdravotníkem, který má letité zkušenosti z podobných akcí, zajištěn je podrobný itinerář předem připravené trasy. Technicky zajišťuje celou akci organizační vůz s expediční výbavou.
Cena nezahrnuje ostatní náklady na cestu posádky nebo účastníka, které jsou specifikovány u jednotlivých destinací.

Stanovená cena je splatná do 10 dnů od podání přihlášky. Přihláška je přijata za platnou až po úhradě stanovené ceny. V případě, že je větší počet zájemců, platí pořadí přihlášek dle úhrady k termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 20.12.2015. V případě, že do 30.12.2015 nebude závazně přihlášen minimální počet účastníků, bude cena vrácena v plné výši do 10 dnů.

Storno poplatky - u výprav-expedic s vlastním vozem do 60 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 59 až 31 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 30 dnů před odjezdem 100%.
U výprav-expedic s leteckou nebo lodní přepravou se zapůjčením vozů do 120 dnů před odjezdem činí 50% z ceny, 119 až 61 dnů před odjezdem 80% z ceny, v době od 60 dnů před odjezdem 100%.
V případě podání storna přihlášky, bude účastnický poplatek po odečtení uvedených storno poplatků vrácen do 30 dnů ode dne podání. Zálohy na náklady hrazené účastníkem (lodní lístky, letenky, ubytování, půjčovné, atd.) budou po odečtení storno poplatků jednotlivých společností vráceny do 45 dnů ode dne podání.
 


Cena poplatku za průvodce s vozem je při počtu 7 vozidel stanovena na 34.900,- Kč, za jedno vozidlo (bez ohledu na počet členů posádky). V případě menšího počtu vozidel se cena poplatku může zvýšit až o 10.000,- Kč. S přihláškou nemá smysl čekat, i když se přihlásíte první, budete hradit poplatek jako při plném počtu 7 posádek. V případě menšího počtu posádek, bude vyzváni k odsouhlasení doplatku.
Poplatek je splatný do 10 dnů od podání přihlášky.

 
Platbu
provedu :
bankovním převodem
      Bankovní spojení: RaiffeisenBank Praha 10, č.ú. 7772992996/5500
      číslo účtu pro platbu el. převodem: 7772992996/5500
      IBAN: CZ1555000000007772992996
      swift/bic kód: RZBCCZPP
      var. symbol: Vaše datum narození bez teček,   konst. symbol: 0308
hotově
 


Uvedenou přihlášku beru jako závaznou a souhlasím s uvedenými storno podmínkami.
Přihláška je přijata za podanou až po úhradě stanovené ceny.

V   dne
 

Prosím opiště kód z obrázku vpravo: